Γενικοί όροι πώλησης

Ιταλική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari SPA

Αγγλική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari SPA

Γερμανική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari Pumpen GMBH

Ελληνική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari Hellas S.A.

Πορτογαλική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari Portugal LDA

Ισπανική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Bombas Caprari SA

Γαλλική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari France S.A.S.

Κινεζική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari Pumping Manufacturing (Shanghai) CO., LTD.

Αυστραλιανή έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari Pumps Australia PTY LTD.

Τυνησιακή έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari Tunisie S.A.

Αγγλική έκδοση – ισχύει μόνο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Caprari Pumps (UK) LTD