Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση

Η δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το επιχειρηματικό μοντέλο CAPRARI στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης και κοινής αξίας με την πάροδο του χρόνου για την εταιρεία και την τοπική περιοχή

Με όραμα προσανατολισμένο στο μέλλον, προσφέρουμε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον κόσμο του νερού, εγγυημένα από τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η Caprari είναι μια στέρεη πραγματικότητα, ικανή να εξελίσσεται για να συνοδεύει την αλλαγή των τομέων εφαρμογής σε συνεχή μεταμόρφωση, δίνοντας ζωή σε μια συνεχή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η στρατηγική μας και η δέσμευσή μας για το ESG

Η αναπτυξιακή μας στρατηγική είναι σε πλήρη αρμονία με την οικοδόμηση ενός χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τον πληθυσμό και τον πλανήτη, έναν στόχο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εξετάζει μέσω των «17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 2030 , το πρόγραμμα δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τις κυβερνήσεις των 193 χωρών μελών:

Για αρκετά χρόνια, εφαρμόζουμε πολιτικές για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών οφελών σε ολόκληρη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας. Ειδικότερα, επιδιώκουμε την επίτευξη των στόχων 2, 6 και 9 μέσω της δημιουργίας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Επιπλέον, προκειμένου να εξορθολογίσουμε τις δραστηριότητές μας και να εγγυηθούμε σταθερές και διαρκείς σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, δημιουργήσαμε ένα ειδικό σχέδιο δράσης και ορίσαμε συγκεκριμένους KPI για παρακολούθηση.

Rating EcoVadis

Η Caprari έχει δεσμευτεί εδώ και αρκετά χρόνια στην υιοθέτηση κατάλληλων ενεργειών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της εταιρικής της διοίκησης. Ως απόδειξη αυτού, η Εταιρεία έχει πιστοποιήσει τις ενέργειές της στην πλατφόρμα EcoVadis, μια κορυφαία εταιρεία στην αξιολόγηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Η Ecovadis είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες αξιολόγησης βιωσιμότητας και αποδίδει μια βαθμολογία που αντανακλά την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης ΕΚΕ της εταιρείας.

Η μέθοδος αξιολόγησής του βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, που απορρέουν από την απόδοση 21 δεικτών σε 4 τομείς (Περιβάλλον, Εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες).

Υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

Η Caprari έχει υποστηρίξει αρκετούς μη κερδοσκοπικούς συλλόγους όλα αυτά τα χρόνια με στόχο να προσφέρει την υποστήριξή της στην κοινότητα. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια συγκεκριμένη και σταθερή δέσμευση για την εταιρεία, μέρος του στρατηγικού της σχεδίου βιομηχανικής ανάπτυξης, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που βασίζεται στην χωρίς αποκλεισμούς πρόοδο όλων των ενδιαφερομένων.

Ζάμπια: το Mthunzi Center

Το νερό είναι δικαίωμα όλων

“Η ένωση Onlus ιδρύθηκε το 1995 για να διαχειρίζεται οικίες, εκπαιδευτικά, σχολικά και επαγγελματικά κέντρα στην Κένυα, τη Ζάμπια και το Σουδάν. Η CAPRARI προμηθεύει αντλίες και την απαραίτητη βοήθεια για τη διαχείριση του πόσιμου νερού στο Mthunzi Centre, στη Ζάμπια. Στο κέντρο στεγάζονται 60 πρώην παιδιά και έφηβοι του δρόμου που μπορούν να σπουδάσουν, να φροντίσουν τον λαχανόκηπο, το έργο ιχθυοκαλλιέργειας και τα εργαστήρια ραπτικής και ξυλουργικής.

Το Κέντρο Mthunzi είναι ένα κοινωνικο-εκπαιδευτικό έργο που διευθύνει η κοινότητα Κοινωνία της Λουσάκας.”

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα;

Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας