Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση

Η δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το επιχειρηματικό μοντέλο CAPRARI στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης αξίας, για την εταιρεία αλλά και τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται

Με όραμα για το μέλλον, προσφέρουμε απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον κόσμο του νερού, εγγυημένα από τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η CAPRARI είναι μια αξιόπιστη πραγματικότητα, ικανή να εξελίσσεται παράλληλα με τομείς που βρίσκονται και οι ίδιοι σε μια διαρκή κατάσταση μεταμόρφωσης, δίνοντας ζωή σε μία συνεχή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η στρατηγική μας και η δέσμευσή μας για το ESG

Η αναπτυξιακή μας στρατηγική είναι σε πλήρη αρμονία με την δημιουργία ενός βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος χωρίς καμία εξαίρεση, για τον πληθυσμό και τον πλανήτη, έναν στόχο που επιδιώκει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) μέσα απο τους «17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης», που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 2030 , το πρόγραμμα δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τις κυβερνήσεις των 193 χωρών μελών:

Για αρκετά χρόνια, εφαρμόζουμε πολιτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη μεγιστοποίηση των οφελών στην κοινωνία. Ειδικότερα, επιδιώκουμε την επίτευξη των στόχων 2, 6 και 9 μέσω της δημιουργίας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Επιπλέον, προκειμένου να κάνουμε πιο αποδοτικές τις δραστηριότητές μας και να εγγυηθούμε σταθερές και διαρκείς σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, δημιουργήσαμε ένα ειδικό σχέδιο δράσης και ορίσαμε συγκεκριμένους KPI για την επιτήρηση.

Έκθεση βιωσιμότητας

Η Caprari θεωρεί τη βιωσιμότητα ως συγκεκριμένη έκφραση των εταιρικών της αξιών και είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς τους σχετικούς μετόχους.

Κάθε χρόνο ετοιμάζουμε την έκθεση βιωσιμότητας προκειμένου να αναφέρουμε με διαφάνεια τις επιδόσεις μας στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό τομέα. Η διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι μια βασική αρχή που καθοδηγεί την εταιρεία μας σε όλες τις δραστηριότητες και η οποία μεταφράζεται επίσης στην επιλογή σύνταξης της Έκθεσης Βιωσιμότητας ετησίως, σε εθελοντική βάση.

Αξιολόγηση EcoVadis

Η Caprari έχει δεσμευτεί εδώ και αρκετά χρόνια στην υιοθέτηση κατάλληλων ενεργειών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της εταιρίας. Αυτό αποδεικνύεται με την πιστοποιήση των ενεργειών της στην πλατφόρμα EcoVadis, μια κορυφαία εταιρεία στην αξιολόγηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Η Ecovadis είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες αξιολόγησης βιωσιμότητας, η οποία βαθμολογεί τις επιχειρήσεις σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης ΕΚΕ τους.

Η μέθοδος αξιολόγησής της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, που προκύπτουν από την απόδοση 21 δεικτών σε 4 τομείς (Περιβάλλον, Εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες).

Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Η CAPRARI έχει υποστηρίξει αρκετές μη κερδοσκοπικές ενώσεις όλα αυτά τα χρόνια με στόχο να προσφέρει την υποστήριξή της στην κοινότητα. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια συγκεκριμένη και σταθερή δέσμευση για την εταιρεία, μέρος του στρατηγικού της σχεδίου βιομηχανικής ανάπτυξης, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που βασίζεται στην χωρίς αποκλεισμούς πρόοδο όλων των ενδιαφερομένων.

Ζάμπια: το Mthunzi Center

Το νερό είναι δικαίωμα όλων

Η ένωση Onlus ιδρύθηκε το 1995 για να διαχειρίζεται οικίες, εκπαιδευτικά, σχολικά και επαγγελματικά κέντρα στην Κένυα, τη Ζάμπια και το Σουδάν. Η CAPRARI προμηθεύει αντλίες και την απαραίτητη βοήθεια για τη διαχείριση του πόσιμου νερού στο Mthunzi Centre, στη Ζάμπια. Στο κέντρο στεγάζονται 60 πρώην άστεγα παιδιά και έφηβοι που μπορούν να σπουδάσουν, να φροντίσουν τον λαχανόκηπο, το έργο ιχθυοκαλλιέργειας και τα εργαστήρια ραπτικής και ξυλουργικής.

Το Κέντρο Mthunzi είναι ένα κοινωνικο-εκπαιδευτικό έργο που διαχειρίζεται η κοινότητα Κοινωνία της Λουσάκας.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα;

Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας