ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μία ή περισσότερες βαλβίδες αντεπιστροφής σε εγκαταστάσεις υποβρύχιων αντλιών γεώτρησης;

Αποτρέπουν τυχόν προβλήματα με το «υδρυλικό πλήγμα», αντίθετη ώθηση και αντίστροφη περιστροφή:

Το υδραυλικό πλήγμα: Εάν η βαλβίδα που βρίσκεται πιο κοντά στην αντλία είναι τοποθετημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα μέτρων από τη στατική στάθμη του νερού ή η κάτω βαλβίδα διαρρέει όσο κρατάει η πάνω, μπορεί να δημιουργηθεί κενό στο εσωτερικό του σωλήνα. Την επόμενη φορά που ξεκινά η αντλία, η κίνηση του νερού υψηλής ταχύτητας γεμίζει το κενό και προσκρούει στην επάνω βαλβίδα και το στάσιμο νερό στον σωλήνα παροχής προκαλώντας υδραυλικό σοκ.

Αντίθετη ώθηση: Χωρίς ή με ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής, στην πρώτη φάση εκκίνησης η ηλεκτρική αντλία θα βρισκόταν να λειτουργεί σε συνθήκες όπου δεν υπάρχει στήλη νερού στον σωλήνα παροχής. Αυτό προκαλεί μια αξονική ώθηση στις πτερωτές και στον άξονα της αντλίας που κατευθύνεται προς την παροχή. Αυτή η αξονική ώθηση μεταδίδεται, μέσω της σύζευξης υδραυλικού τμήματος/ηλεκτροκινητήρα, απευθείας στον κινητήρα, δημιουργώντας μια κατάσταση λειτουργίας με αντίθετη ώθηση. Οι επαναλαμβανόμενες αντίθετες ωθήσεις μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη βλάβη του κινητήρα και του υδραυλικού τμήματος.

Αντίστροφη περιστροφή: Χωρίς ή με ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής, το νερό που περιέχεται στον σωλήνα ανύψωσης και στο υπόλοιπο σύστημα θα αρχίσει να ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά το σταμάτημα της αντλίας, προκαλώντας περιστροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κανονική κατεύθυνση κίνησης. Εάν η ηλεκτρική αντλία επανεκκινηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, θα δημιουργηθεί μεγάλη προσπάθεια συστροφής στο συγκρότημα αντλίας-κινητήρα. Ένα άλλο αποτέλεσμα θα μπορούσε να εντοπιστεί στην υπερβολική φθορά του ωστικού εδράνου λόγω της ανεπαρκώς γρήγορης περιστροφής του άξονα για να εξασφαλιστεί η παρουσία μιας στρώσης νερού επαρκούς πάχους μεταξύ του σταθερού και του περιστρεφόμενου μέρους του ωστικού εδράνου του κινητήρα.

Μπορούν οι υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες Caprari να χρησιμοποιηθούν για την άντληση πόσιμου νερού;

Όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά μέρη έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό.
Οι υποβρύχιοι κινητήρες τύπου M…4-MH…4-MK…4… παρέχονται έτοιμοι προς χρήση γεμάτοι με λάδι (για λίπανση και ψύξη), εγκεκριμένο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (ΗΠΑ).
Οι υποβρύχιοι κινητήρες τύπου M…6…M…12… παρέχονται γεμάτοι με μείγμα που αποτελείται από 70% καθαρό γλυκό νερό και 30% Προπυλενογλυκόλη τύπου DowFrosth 1.2.3. από την DowChemical, ταξινομημένο ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΕ. Κατά την εγκατάσταση, μπορείτε να αντικαταστήσετε το μείγμα με καθαρό και φιλτραρισμένο γλυκό νερό, ποτέ αποσταγμένο νερό (συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης, στην παράγραφο 5.1 «Προκαταρκτικοί έλεγχοι» για τη σχετική διαδικασία).
Ακόμη και το καλώδιο τροφοδοσίας που μπορεί να προμηθεύσει η Caprari (τύπου EPDM – Γαλάζιο) διαθέτει το πιστοποιητικό WRAS για χρήση με πόσιμο νερό.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία νερού για τη σωστή χρήση τυπικών υποβρύχιων κινητήρων;

Οι υποβρύχιοι κινητήρες με τυπική περιέλιξη δεν είναι κατάλληλοι για άντληση νερού με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25° – 30° (συμβουλευτείτε το “Πίνακα κινητήρων” στο κεφάλαιο 10 του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης που παρέχεται με την ηλεκτρική αντλία). Για υψηλότερες θερμοκρασίες νερού, ζητήστε κινητήρες με ειδικές περιελίξεις για υψηλές θερμοκρασίες. Επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία ή το δίκτυο πωλήσεων.

Τι χωρητικότητα πρέπει να έχει ο πυκνωτής των μονοφασικών κινητήρων 4″; Είναι μόνιμα τοποθετημένος πυκνωτής;

“Οι μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες 4″” είναι όλοι εξοπλισμένοι με μόνιμο πυκνωτή. Η χωρητικότητα του πυκνωτή, η οποία εξαρτάται από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, αναφέρεται στη βιβλιογραφία πωλήσεων και στον κινητήρα.

Τι υγρό πλήρωσης χρησιμοποιείται σε υποβρύχιους κινητήρες 4″;

Οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες 4″ Caprari είναι όλοι σε λουτρό λαδιού. Το διηλεκτρικό λάδι που χρησιμοποιείται είναι MARCOL 82 (ESSO) εγκεκριμένο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και κατάλληλο σε περίπτωση επαφής με ουσίες για χρήση τροφίμων (πόσιμο νερό).

Είναι δυνατή η χρήση υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών Caprari με ηλεκτρονικά συστήματα εκκίνησης (Soft-Starter/Inverter); Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε αυτή την περίπτωση;

Η χρήση τυπικών υποβρύχιων κινητήρων προβλέπεται επίσης στην περίπτωση εκκινητήρων πολλαπλών συχνοτήτων.
Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση μετατροπέα συχνότητας ή Soft-starter δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της ηλεκτρικής αντλίας.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση του INVERTER
– κατά την εκκίνηση ή/και τη χρήση, η ελάχιστη συχνότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 70% της ονομαστικής, διατηρώντας σταθερή την αναλογία τάσης/συχνότητας.
Είναι απαραίτητο να εισάγετε ένα φίλτρο μεταξύ του μετατροπέα και του κινητήρα που εγγυάται κλάσμα τάσης:
-(dV / dt) ≤ 750 V/µs για κινητήρες με λάδι
-(dV / dt) ≤ 500 V/µs για κινητήρες σε νερό και προπυλενογλυκόλη με
τυπική περιέλιξη με tmax φρεάτιο C° ≤ 25 °C
-(dV / dt) ≤ 650 V/µs για κινητήρες σε νερό και προπυλενογλυκόλη με ειδική περιέλιξη με φρεάτιο tmax C ° ≤ 35 ° C

Περιεκτικότητα αρμονικών τάσης ≤ 1,5%
Περιεκτικότητα αρμονικών ρεύματος ≤ 4 %
Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από το μήκος των καλωδίων τροφοδοσίας.

Γενικές προδιαγραφές για τη χρήση του SOFT-STARTER:
– η διάταξη SOFT-STARTER πρέπει να πραγματοποιεί εκκίνηση με ράμπα τάσης και όχι με ρεύμα
– να βεβαιώνεστε πάντα ότι το soft-starter αποκλείεται όταν ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης του συγκροτήματος.
Στην περίπτωση δυσλειτουργίας μιας εγκατάστασης η οποία παρουσιάζει ένα soft-starter ή inverter, επαληθεύστε τη λειτουργία του συγκροτήματος της ηλεκτρικής αντλίας με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο (ή με άλλη συσκευή).

Είναι δυνατή η τοποθέτηση υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών Caprari οριζόντια/πλάγια;

Είναι δυνατή η χρήση υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών Caprari 4″-22″ σε οριζόντια/λοξή θέση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία ή το δίκτυο πωλήσεων πριν από την αγορά. Οι εν λόγω μηχανές πρέπει στην πραγματικότητα να προβλέπουν ορισμένες δυνατότητες που επιτρέπουν αυτόν τον τύπο λειτουργίας.

Πώς πρέπει να συνδέσω έναν μονοφασικό υποβρύχιο ηλεκτρικό κινητήρα; Είναι τριφασικός;

Η σύνδεση των μονοφασικών και τριφασικών κινητήρων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα και σύμφωνα με τις ενδείξεις στην πινακίδα του κινητήρα και στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

Πώς πρέπει να γίνει η σύνδεση μεταξύ των καλωδίων που βγαίνουν από τον υποβρύχιο κινητήρα και των καλωδίων τροφοδοσίας;

Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια γείωσης όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις οδηγίες που συνοδεύουν τα κιτ σύνδεσης και, στη συνέχεια, μετρήστε την αντίσταση μόνωσης της σύνδεσης: ελάχιστη τιμή με τάση δοκιμής 500 V DC στον αέρα 5MΩ, στο νερό 2MΩ .
Η μάτιση πρέπει να αντέχει στη μέγιστη πίεση στην οποία υπόκειται, για παράδειγμα αυτή που ασκείται από τη στατική στάθμη του νερού στο φρεάτιο, και τη θερμική εναλλαγή λόγω των φάσεων εργασίας.
Προσοχή: μια κακή συναρμογή μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα ή/και στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Σε πόσο βάθος πρέπει να εγκατασταθεί μια υποβρύχια ηλεκτρική αντλία σε ένα πηγάδι;

“Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του υποβρύχιου κινητήρα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κινητήρας παραμένει ανυψωμένος από τον πυθμένα του φρεατίου κατά τουλάχιστον 2/3 μέτρα.
Τα φίλτρα υδροφορίας της γεώτρησης πρέπει επίσης να βρίσκονται πάντα κάτω από τη θέση που καταλαμβάνει ο κινητήρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ψύξη.”

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν ειδικές προειδοποιήσεις για τις ηλεκτρικές αντλίες έκδοσης ATEX (αντί-εκρηκτικές);

“1. Δεν επιτρέπεται η επέμβαση στους στυπιοθλίπτες ή το άνοιγμα του περιβλήματος του κινητήρα εκτός εάν αυτό γίνει από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Caprari.
2. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτών των μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα και στο συνημμένο πιστοποιητικό EX.
3. Η ελάχιστη στάθμη υγρού βρίσκεται πάνω από την κορυφή του ηλεκτροκινητήρα για μηχανήματα που λειτουργούν σε υπηρεσία S1, πάνω από το σώμα της αντλίας για ηλεκτρικές αντλίες σχεδιασμένες για λειτουργία με διακοπτόμενη υπηρεσία S3
4. Είναι υποχρεωτικό να συνδέσετε τους θερμικούς αισθητήρες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας. Η επέμβαση του θερμικού αισθητήρα πρέπει να διακόψει την παροχή ρεύματος στην ηλεκτραντλία. Η επαναφορά δεν πρέπει να είναι αυτόματη, αλλά πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά από έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό.
5. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αλλαγών στα μηχανήματα ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων στους ηλεκτροκινητήρες. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μόνο τμημάτων του υδραυλικού τμήματος με πανομοιότυπα γνήσια ανταλλακτικά (ίδιος κωδικός ή ίδιο διακριτικό σύμβολο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο εξάρτημα) στην περίπτωση φυσιολογικής φθοράς λόγω λειτουργίας. Παρεμβάσεις διαφορετικές από την τακτική συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από την Caprari S.p.A.
6. Η προαιρετική χρήση του αισθητήρα αγωγιμότητας, τοποθετημένου στο περίβλημα του κινητήρα, εξαρτάται από τη χρήση μιας διάταξης ελέγχου που τοποθετείται στον πίνακα και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του δυνητικά εκρηκτικού περιβάλλοντος.
7. Οι ακόλουθες δυσλειτουργίες μπορεί να είναι πηγές ενεργοποίησης έκρηξης. Επομένως ενεργοποιήστε όλα τα πιθανά μέτρα για να τα αποφύγετε:
– λειτουργία χωρίς υγρό στην αντλία ή με μηδενική παροχή: επομένως παρέχετε κατάλληλες συσκευές ελέγχου με άμεση επέμβαση στον πίνακα και χειροκίνητο επανοπλισμό
– αστοχία ρουλεμάν άξονα αντλίας: σε περίπτωση αυξημένων κραδασμών ή/και θορύβου λειτουργίας, σταματήστε την αντλία και στείλτε την σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Caprari
8. Λειτουργία με αντιστροφέα/μετατροπέα:
Η χρήση αυτού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ελέγχου και ρύθμισης πρέπει να μελετηθεί με τη μέγιστη προσοχή για να επαληθευτεί ότι δεν προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή διεσπαρμένα επαγόμενα ρεύματα που μειώνουν το πρότυπο ασφαλείας που απαιτείται από την ταξινόμηση ATEX της περιοχής στην οποία λειτουργεί ο εξοπλισμός. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις
– είναι υποχρεωτική η χρήση μετατροπέων Danfoss της σειράς VLT FC202 ή πιο πρόσφατων μοντέλων Danfoss με βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης. Η χρήση αντίστοιχων μοντέλων άλλων εμπορικών σημάτων πρέπει να εγκρίνεται από την Caprari S.p.A.
– είναι υποχρεωτικό να ρυθμίσετε την εσωτερική συχνότητα μεταγωγής του μετατροπέα σε όχι περισσότερο από 4 kHz ή στην ελάχιστη συχνότητα που επιτρέπεται από τον μετατροπέα.
– είναι υποχρεωτικό να εφοδιαστεί ο μετατροπέας με κατάλληλα φίλτρα μείωσης [dv/dt] τοποθετημένα μεταξύ του μετατροπέα και του κινητήρα.
– είναι υποχρεωτική η χρήση του μετατροπέα μόνο στην περιοχή διαμόρφωσης 35 – 60 Hz.
9. Η τυπική μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 °C. Κατόπιν παραγγελίας, μετά από έλεγχο της Caprari SpA, μπορεί να γίνει αποδεκτή μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 60 °C, θερμοκρασία που θα εμφανίζεται στην πινακίδα της ηλεκτρικής αντλίας.”

Τι ελέγχους μπορώ να κάνω εάν εντοπίσω ανισορροπίες ρεύματος στις τρεις φάσεις του κινητήρα;

“Οι διαφορές απορρόφησης στις τρεις φάσεις των κινητήρων (μεγαλύτερες εάν ανιχνευθούν όταν είναι άδειοι) δεν οφείλονται πάντα σε κατασκευαστικό ελάττωμα, καθώς η γραμμή μπορεί επίσης να είναι μη ισορροπημένη.
Εάν διαπιστωθεί υψηλή ασυμμετρία (σε βέλτιστες συνθήκες τάσης), ελέγξτε επίσης τις απορροφήσεις στους άλλους δύο συνδυασμούς σύνδεσης κινητήρα-ηλεκτρικού δικτύου, φροντίζοντας να έχετε πάντα τη σωστή φορά περιστροφής.
Η βέλτιστη σύνδεση θα είναι αυτή όπου η διαφορά μεταξύ των απορροφήσεων είναι χαμηλότερη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν η υψηλότερη απορρόφηση βρίσκεται πάντα στην ίδια φάση της γραμμής, η κύρια αιτία της ανισορροπίας οφείλεται στην παροχή ρεύματος.
ΣΗΜ. Μέγιστη ανισορροπία που επιτρέπεται στο απορροφούμενο ρεύμα: 5%”

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού μιας υποβρύχιας αντλίας;

Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι 40 °C.

Τι επίδραση έχει μια υψηλότερη πυκνότητα υγρού στην ισχύ του κινητήρα;

“Η παρουσία πυκνότητας μεγαλύτερης από 1 Kg/dm3 ή/και ιξώδους μεγαλύτερου από 1 mm2/s οδηγεί αναπόφευκτα σε υπερφόρτωση ισχύος που απορροφάται από τον κινητήρα με επακόλουθη υπερθέρμανση και κίνδυνο καύσης της περιέλιξης απουσία θερμικής προστασίας.
Πιθανές προτάσεις:
Χρησιμοποιήστε κινητήρα μεγαλύτερης ισχύος: η ποσοστιαία αύξηση της ισχύος του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ποσοστιαία αύξηση της πυκνότητας.
Υιοθέτηση φτερωτής με μειωμένη διάμετρο σε σχέση με την τυπική.
Για την αποφυγή πιθανών μπλοκαρισμάτων και απόφραξης, συνιστάται να ελέγχετε ότι η ταχύτητα του υγρού στον σωλήνα παροχής παραμένει πάνω από 0,8-1 m/s. Με την παρουσία άμμου απαιτείται τουλάχιστον 1,6 m/s στους οριζόντιους σωλήνες και 2,5 m/s στους κατακόρυφους.”

Ποια είναι η ελάχιστη αποδεκτή στάθμη υγρού για τη σωστή λειτουργία μιας υποβρύχιας αντλίας;

“Το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής αντλίας βυθισμένης στο υγρό διαφέρει ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας, (S1=συνεχής υπηρεσία/S3=διακοπτόμενη υπηρεσία) για τον οποίο έχει ρυθμιστεί και το πιθανό χιτώνιο ψύξης.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΙΤΩΝΙΟ ΨΥΞΗΣ:
Λειτουργία S1: ο κινητήρας πρέπει να είναι πλήρως βυθισμένος στο αντλούμενο υγρό.
Λειτουργία S3: το υγρό μπορεί να φτάσει στη βάση του κινητήρα. Ωστόσο, η ηλεκτρική αντλία πρέπει να λειτουργεί σε αυτές τις συνθήκες για μια περίοδο λειτουργίας και στη συνέχεια να εναλλάσσεται με μια περίοδο διακοπής η οποία προβλέπεται για τον κινητήρα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΨΥΞΗΣ Ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει εντελώς ακάλυπτος στην υπηρεσία S1.”

Τι είναι η σπηλαίωση;

“Το φαινόμενο της σπηλαίωσης οφείλεται στον σχηματισμό και την επακόλουθη έκρηξη φυσαλίδων ατμού που σχηματίζονται μέσα στα πτερύγια της πτερωτής λόγω εσωτερικής πίεσης χαμηλότερης από την πίεση κορεσμού του αντλούμενου υγρού σε μια δεδομένη θερμοκρασία.

Στην περίπτωση ηλεκτρικών αντλιών για λύματα, η σπηλαίωση μπορεί να συμβεί για τους ακόλουθους λόγους:

– Ο σωλήνας αναρρόφησης είναι πολύ μακρύς (μόνο στην περίπτωση εγκαταστάσεων ξηρού θαλάμου) ή με ανεπαρκή διατομή
– Πρόσληψη φυσαλίδων αέρα που υπάρχουν στο αντλούμενο υγρό ή λόγω σχηματισμού στροβίλων λόγω δυναμικού επιπέδου χαμηλότερου από το επιτρεπόμενο
– Σε περίπτωση που το αποτελεσματικό σημείο εργασίας υπερβαίνει το επιτρεπόμενο εύρος χρήσης (Q/H)
– Υγρά με υψηλές θερμοκρασίες
ΣΗΜ. Η σπηλαίωση εκδηλώνεται με τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

-Μεταβολές της υδραυλικής απόδοσης
-Δυνατός θόρυβος (κροτάλισμα)
-Ακόμη και έντονοι κραδασμοί με πιθανή θραύση του ρουλεμάν και του άξονα”

Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρικών υποβρύχιων αντλιών με ηλεκτρονικά συστήματα εκκίνησης (soft starter / inverter); Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε αυτή την περίπτωση;

“Προβλέπεται η χρήση τυπικών ηλεκτροκινητήρων ακόμη και στην περίπτωση εκκινητήρων πολλαπλών συχνοτήτων.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις γενικές οδηγίες για τη χρήση μετατροπέων ή Soft-starter που δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της ηλεκτρικής αντλίας.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση του INVERTER
– κατά την εκκίνηση ή/και τη χρήση, η ελάχιστη συχνότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 70% της ονομαστικής, διατηρώντας σταθερή την αναλογία τάσης/συχνότητας.
Πρέπει να εισαχθεί ένα φίλτρο μεταξύ του μετατροπέα και του κινητήρα που να εγγυάται κλάσμα τάσης (dV / dt) ≤ 750 V/μs
Περιεκτικότητα αρμονικών τάσης ≤ 1,5%
Τρέχουσα περιεκτικότητα αρμονικών ≤ 4 %

Γενικές προδιαγραφές για τη χρήση του SOFT-STARTER:
– η διάταξη SOFT-STARTER πρέπει να πραγματοποιεί εκκίνηση με ράμπα τάσης και όχι με ρεύμα
– να βεβαιώνεστε πάντα ότι το soft-starter αποκλείεται όταν ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης του συγκροτήματος.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μιας εγκατάστασης που διαθέτει soft starter ή μετατροπέα, ελέγξτε τη λειτουργία της ηλεκτρικής αντλίας συνδέοντάς την απευθείας στο δίκτυο (ή με άλλη συσκευή).”

Πώς μπορώ να προσδιορίσω τη σωστή φορά περιστροφής της ηλεκτρικής αντλίας;

“Οι ακροδέκτες του καλωδίου τροφοδοσίας επισημαίνονται με τις διεθνείς συντομογραφίες IEC, η σωστή σύνδεσή τους με τη γραμμή L1(u), L2(v), L3(w) καθορίζει τη σωστή φορά περιστροφής της ηλεκτρικής αντλίας. Το χυτό βέλος που τοποθετείται στο πάνω μέρος του κινητήρα υποδεικνύει τη σωστή φορά περιστροφής, δηλαδή δεξιόστροφα όπως φαίνεται από πάνω. Εάν η εγκατεστημένη μονάδα είναι ορατή κατά την εκκίνηση, θα αντιμετωπίσει μια αριστερόστροφη ανάκρουση.
Εάν είναι αδύνατο να ελέγξετε απευθείας την κατεύθυνση περιστροφής (π.χ.: ηλεκτρική αντλία ήδη εγκατεστημένη), συνιστάται να συγκρίνετε την υδραυλική απόδοση και την ηλεκτρική απορρόφηση του κινητήρα με τα δεδομένα στην πινακίδα της ηλεκτρικής αντλίας.
Εάν είναι απαραίτητο να αντιστρέψετε την φορά περιστροφής, αλλάξτε δύο φάσεις.”

Πώς συνδέεται ο αισθητήρας αγωγιμότητας στον ηλεκτρικό πίνακα;

Για να ανιχνεύσετε οποιαδήποτε αγωγιμότητα, ο ακροδέκτης με το σύμβολο “S” και ένα καλώδιο του Κίτρινου/Πράσινου ακροδέκτη γείωσης πρέπει να συνδεθούν στη συσκευή.

Σε τι χρησιμεύει ο αισθητήρας αγωγιμότητας "S" στα μοντέλα της σειράς K;

“Ο αισθητήρας αγωγιμότητας είναι τοποθετημένος στον θάλαμο λαδιού (για τις εκδόσεις-Ε) ή στον ηλεκτρικό κινητήρα (για τις εκδόσεις -…Χ…) και εντοπίζει την ενδεχόμενη εισχώρηση νερού. Εάν ο ηλεκτρικός πίνακας είναι εξοπλισμένος με συσκευή ανίχνευσης αγωγιμότητας, αυτή θα ενεργοποιηθεί όταν η ηλεκτρική αντίσταση λόγω της παρουσίας νερού είναι μικρότερη από 30 kW.
Η συσκευή ανίχνευσης αγωγιμότητας χρησιμοποιείται γενικά για το κλείσιμο ενός κυκλώματος συναγερμού σε περίπτωση που ανιχνευτεί νερό στο ελαιοδοχείο του κινητήρα. Το κύκλωμα συναγερμού μπορεί να είναι φωτεινό ή/και ηχητικό. Για αντιεκρηκτικές αντλίες, η συσκευή πρέπει να έχει χαρακτηριστικά συμβατά με την ταξινόμηση της περιοχής που κινδυνεύει από έκρηξη.”

Πόσο συχνά είναι προτιμότερο να αλλάζει το λάδι που περιέχεται στον θάλαμο λαδιού της ηλεκτρικής αντλίας;

“Υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, το λάδι πρέπει να αλλάζεται κάθε 10.000/15.000 ώρες.
Χρησιμοποιήστε λάδι τύπου SAE 10W. Εάν εντοπιστεί και η παρουσία νερού μαζί με το λάδι, πρέπει να ελεγχθεί η ακεραιότητα των μηχανικών στεγανοποιητικών και, εάν είναι απαραίτητο, να αντικατασταθούν.”

Πώς πρέπει να συνδεθούν οι θερμικοί αισθητήρες της σειράς Κ (Τ1 και Τ2);

“Οι ακροδέκτες των θερμικών ανιχνευτών, που σημειώνονται με τα σύμβολα T1 και T2, πρέπει να συνδέονται εν σειρά στο κύκλωμα πηνίου του αυτόματου διακόπτη ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας (βλ. διάγραμμα καλωδίωσης στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης). Οι θερμικοί ανιχνευτές είναι συνήθως κλειστοί διμεταλλικοί διακόπτες που εισάγονται στις περιελίξεις του κινητήρα. Όταν ξεπεραστεί η θερμοκρασία των 132 °C, ανοίγουν και διακόπτουν το κύκλωμα τροφοδοσίας του πηνίου του επαφέα προκαλώντας διακοπή της ηλεκτρικής αντλίας.
Το πηνίο ενεργοποιείται ξανά όταν οι ανιχνευτές κρυώσουν (114 °C). Οι ανιχνευτές μπορούν να συνδεθούν σε μέγ. τάση 400V. Συνιστάται τροφοδοσία 24V.
Για αντιεκρηκτικές ηλεκτρικές αντλίες (σειρά-…x…) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η σύνδεση των θερμικών ανιχνευτών.”

Μπορούν οι ηλεκτρικές υποβρύχιες αντλίες της σειράς K να χρησιμοποιηθούν για την άντληση πόσιμου νερού;

“Όλες οι βαφές που χρησιμοποιούνται έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό.
Ο θάλαμος λαδιού της αντλίας, συνήθως γεμάτος με ορυκτέλαιο ιξώδους SAE 10W, μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να γεμίσει με διηλεκτρικό λάδι εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (ΗΠΑ) και κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.”

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΟΡΕΣ

Τι είναι η βύθιση;

Η βύθιση (S) είναι το ελάχιστο ύψος του νέρου πάνω από το σημείο αναρρόφησης για να αποφευχθεί ο σχηματισμός στροβιλισμών. Ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της αντλίας και την ταχύτητα περιστροφής. Ενδεικτικά, αντιστοιχεί σε δυόμισι φορές τη διάμετρο του υδραυλικού τμήματος αλλά πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι ανάλογη με τις συνθήκες NPSH που απαιτούνται από την αντλία.

Εάν θέλετε να προτείνετε μια Συχνή Ερώτηση για προσθήκη σε αυτές τις λίστες, συμπληρώστε τη φόρμα