Πιστοποιήσεις

Η Caprari έχει ορίσει διαδικασίες διαχείρισης και παραγωγής που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και της ποιότητας των προϊόντων της μέσα απο τις κύριες διεθνείς πιστοποιήσεις και από συγκεκριμένες πολιτικές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Πιστοποιήσεις Συστήματος

Πιστοποιήσεις προϊόντων