Πιστοποιήσεις

Η Caprari έχει ορίσει διαδικασίες διαχείρισης και παραγωγής που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και της ποιότητας των προϊόντων της μέσω των κύριων διεθνών πιστοποιήσεων και συγκεκριμένων πολιτικών για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ασφάλειας στην εργασία.

Πιστοποιήσεις Συστήματος

Πιστοποιήσεις προϊόντων